Czech Republic Post

Mail Tracking Czech Republic Post

Czech Republic Post - Official site: https://www.postaonline.cz/index Chequia Chequia
Reviews - "Czech Republic Post"

Статусы отслеживания посылок Czech Republic Post:

Наименование статуса Возможный перевод
Doručení zásilky v zemi určení Doručení zásilky v zemi určení
Uložení zásilky na dodávací poště v zemi určení Uložení zásilky na dodávací poště v zemi určení
Výstup z vyměňovací pošty Выход из почтового отделения
Geografická data z pokusu o doručení Географические данные из попытки доставки
Zásilka předána k tuzemskému celnímu řízení Груз был передан внутренней таможенной процедуре
Zásilka převzata do přepravy Груз взят на транспорт
Dodání zásilky Доставка груза
Doručování zásilky Доставка груза
Doručování zásilky v zemi určení zastaveno Доставка груза в стране назначения прекращена
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV911946925VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV911946925VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV911997391VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV911997391VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV912081301VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV912081301VV
Zásilka vypravena z třídícího centra Консигнация была отправлена ​​из сортировочного центра
Zásilka zadržena Консигнация задержана
Zásilka převzata do přepravy v zemi určení Контракт отправляется на транспорт в стране назначения
Zásilka v přepravě Отгрузка в пути
Přeprava zásilky k dodací poště Отгрузка груза в почтовое отделение
Zásilka předána k celnímu řízení v zemi původu Отгрузка на таможню в стране происхождения
Odeslání zásilky do země určení Отправка груза в страну назначения
Odeslání zásilky do České republiky Отправка груза в Чешскую Республику
Příprava zásilky k doručení Подготовка груза для доставки
Příprava zásilky k celnímu řízení Подготовка партии для таможенного оформления
Převzetí zásilky vyměňovací poštou Получение посылки обменным письмом
Obdrženy údaje k zásilce Полученные данные о доставке
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: RR992958957VV Почтовый номер, назначенный в Чешской Республике: RR992958957VV
Převzetí zásilky vyměňovací poštou v zemi určení Прием почты почтой в стране назначения
Celní řízení v zemi určení zásilky ukončeno Проведение таможенного контроля в стране назначения поставки прекращены
Celní řízení ukončeno Таможенная процедура закрыта
Uložení zásilky - adresát nezastižen Хранение груза - адресат не тронут

Comments about "Czech Republic Post"