Czech Republic Post

Mail Tracking Czech Republic Post

Czech Republic Post - Official site: https://www.postaonline.cz/index Chequia Chequia
Reviews - "Czech Republic Post"

Статусы отслеживания посылок Czech Republic Post:

Наименование статуса Возможный перевод
Doručení zásilky v zemi určení Doručení zásilky v zemi určení
Uložení zásilky na dodávací poště v zemi určení Uložení zásilky na dodávací poště v zemi určení
Výstup z vyměňovací pošty Выход из почтового отделения
Geografická data z pokusu o doručení Географические данные из попытки доставки
Zásilka předána k tuzemskému celnímu řízení Груз был передан внутренней таможенной процедуре
Zásilka převzata do přepravy Груз взят на транспорт
Zásilka odeslána zpět Груз отправлен обратно
Dodání zásilky Доставка груза
Doručování zásilky Доставка груза
Doručování zásilky v zemi určení zastaveno Доставка груза в стране назначения прекращена
Podací číslo zásilky ze země původu: CA018529898RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CA018529898RU
Podací číslo zásilky ze země původu: CB013236950RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CB013236950RU
Podací číslo zásilky ze země původu: CB030193534RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CB030193534RU
Podací číslo zásilky ze země původu: CB030193565RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CB030193565RU
Podací číslo zásilky ze země původu: RO196171639RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: RO196171639RU
Podací číslo zásilky ze země původu: RO196171735RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: RO196171735RU
Podací číslo zásilky ze země původu: RR089777544BY Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: RR089777544BY
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA980662036VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: BA980662036VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914450035VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914450035VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914542933VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914542933VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914588348VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914588348VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914592815VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914592815VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV911946925VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV911946925VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV911997391VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV911997391VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV912081301VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV912081301VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV912219359VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV912219359VV
Zásilka vypravena z třídícího centra Консигнация была отправлена ​​из сортировочного центра
Zásilka zadržena Консигнация задержана
Zásilka převzata do přepravy v zemi určení Контракт отправляется на транспорт в стране назначения
Zásilka v přepravě Отгрузка в пути
Přeprava zásilky k dodací poště Отгрузка груза в почтовое отделение
Zásilka předána k celnímu řízení v zemi původu Отгрузка на таможню в стране происхождения
Odeslání zásilky do země určení Отправка груза в страну назначения
Odeslání zásilky do České republiky Отправка груза в Чешскую Республику
Příprava zásilky k doručení Подготовка груза для доставки
Příprava zásilky k celnímu řízení Подготовка партии для таможенного оформления
Převzetí zásilky vyměňovací poštou Получение посылки обменным письмом
Obdrženy údaje k zásilce Полученные данные о доставке
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: RR992958957VV Почтовый номер, назначенный в Чешской Республике: RR992958957VV
Převzetí zásilky vyměňovací poštou v zemi určení Прием почты почтой в стране назначения
Celní řízení v zemi určení zásilky ukončeno Проведение таможенного контроля в стране назначения поставки прекращены
Celní řízení ukončeno Таможенная процедура закрыта
Uložení zásilky - adresát nezastižen Хранение груза - адресат не тронут

Comments about "Czech Republic Post"