Попробуйте наше приложение в Google Play
Czech Republic Post

Mail Tracking Czech Republic Post

Czech Republic Post - Official site: https://www.postaonline.cz/index Chequia Chequia
Reviews - "Czech Republic Post"

Статусы отслеживания посылок Czech Republic Post:

Наименование статуса Возможный перевод
Doručení zásilky v zemi určení Doručení zásilky v zemi určení
Nepropuštění zásilky na vývozu do země určení - nevyhovuje poštovním podmínkám Nepropuštění поставки на экспорт в страну назначения - не подходит почтовом условиям
SMS zpráva adresátovi neodeslána – neplatný/chybný kontaktní údaj SMS сообщение получателю путем запуска – неверный/неправильный контактные цифра
Uložení zásilky na dodávací poště v zemi určení Uložení zásilky na dodávací poště v zemi určení
Zpracování zásilky v tranzitní zemi Zpracování zásilky v tranzitní zemi
Vstup zásilky do třídícího centra v zemi určení Введите груз в сортировочный центр в стране назначения
Výstup z vyměňovací pošty Выход из почтового отделения
Výstup zásilky z třídícího centra v zemi určení Выход посылки от сортировки центра в стране назначения
Geografická data z pokusu o doručení Географические данные из попытки доставки
Zásilka předána k tuzemskému celnímu řízení Груз был передан внутренней таможенной процедуре
Zásilka převzata do přepravy Груз взят на транспорт
Zásilka odeslána zpět Груз отправлен обратно
Pro další informace můžete kontaktovat infolinku ČPna tel. 954 40 66 99 v pracovní dny od 6:30 do 21:30 hod Для получения дополнительной информации вы можете связаться с infolinku ČPna tel. 954 40 66 99 в будние дни с 6:30 до 21:30
Dodání zásilky Доставка груза
Doručování zásilky Доставка груза
Doručování zásilky v zemi určení zastaveno Доставка груза в стране назначения прекращена
Podací číslo zásilky ze země původu: CA018529898RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CA018529898RU
Podací číslo zásilky ze země původu: CB013236950RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CB013236950RU
Podací číslo zásilky ze země původu: CB030193534RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CB030193534RU
Podací číslo zásilky ze země původu: CB030193565RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CB030193565RU
Podací číslo zásilky ze země původu: CB042106546RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CB042106546RU
Podací číslo zásilky ze země původu: CC004555990LV Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CC004555990LV
Podací číslo zásilky ze země původu: CL003633404RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: CL003633404RU
Podací číslo zásilky ze země původu: RA210832729UA Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: RA210832729UA
Podací číslo zásilky ze země původu: RA240050028UA Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: RA240050028UA
Podací číslo zásilky ze země původu: RA492572776RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: RA492572776RU
Podací číslo zásilky ze země původu: RO196171639RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: RO196171639RU
Podací číslo zásilky ze země původu: RO196171735RU Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: RO196171735RU
Podací číslo zásilky ze země původu: RR089777544BY Ее регистрационный номер отгрузки из страны происхождения: RR089777544BY
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA980662036VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: BA980662036VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA984287509VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: BA984287509VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA984460431VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: BA984460431VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: BA984671152VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: BA984671152VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CE913220441VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CE913220441VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914373188VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914373188VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914450035VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914450035VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914476655VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914476655VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914542933VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914542933VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914550400VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914550400VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914577265VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914577265VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914588348VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914588348VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914592815VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914592815VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914788256VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914788256VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CS914852294VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CS914852294VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV911693041VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV911693041VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV911946925VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV911946925VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV911957211VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV911957211VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV911997391VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV911997391VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV912081301VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV912081301VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: CV912219359VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: CV912219359VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: RR994355659VV Ее регистрационный номер посылки, присвоенный в Чешской республике: RR994355659VV
Zásilka vypravena z třídícího centra Консигнация была отправлена ​​из сортировочного центра
Zásilka zadržena Консигнация задержана
Zásilka převzata do přepravy v zemi určení Контракт отправляется на транспорт в стране назначения
Zásilka v přepravě Отгрузка в пути
Přeprava zásilky k dodací poště Отгрузка груза в почтовое отделение
Zásilka předána k celnímu řízení v zemi původu Отгрузка на таможню в стране происхождения
Odeslání zásilky do země určení Отправка груза в страну назначения
Odeslání zásilky do České republiky Отправка груза в Чешскую Республику
Uložení zásilky na vyměňovací poště Отправка отправления в почтовое отделение Exchange
Příprava zásilky k doručení Подготовка груза для доставки
Příprava zásilky k celnímu řízení Подготовка партии для таможенного оформления
Převzetí zásilky vyměňovací poštou Получение посылки обменным письмом
Obdrženy údaje k zásilce Полученные данные о доставке
Zásilka v zemi určení připravena k vyzvednutí Посылка в стране назначения готов к передаче
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: RR990036028VV Почтовый номер, назначенный в Чешской Республике: RR990036028VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: RR992958957VV Почтовый номер, назначенный в Чешской Республике: RR992958957VV
Podací číslo zásilky přidělené v České republice: RR994316757VV Почтовый номер, назначенный в Чешской Республике: RR994316757VV
Převzetí zásilky vyměňovací poštou v zemi určení Прием почты почтой в стране назначения
Celní řízení v zemi určení zásilky ukončeno Проведение таможенного контроля в стране назначения поставки прекращены
Komunikace s adresátem o uložení zásilky v dočasném skladu - nutné doložení hodnoty zboží Связь с получателем груза на временном складе - необходимое доказательство стоимости товара
Celní řízení ukončeno Таможенная процедура закрыта
Uložení zásilky - adresát nezastižen Хранение груза - адресат не тронут
Uložení zásilky - zamčený dům Хранение груза - запертый дом
Uložení zásilky - adresát má P.O.Box Хранение груза - получатель имеет P.Об.Коробка

Comments about "Czech Republic Post"

Monitored Mail Services

One World Express Courier company
Direct Link The logistics company Direct Link is the post office of Sweden and Denmark.
SF Express Международная логистическая компания
ETS Express Chinese logistics company
WHT Express Logistic company
UPS: United Parcel Service American delivery service
DHL Global International express delivery service
Pony Express Logistic operator
Polar Express Delivery service
DSV Transport and Logistics Company
Purolator Courier company
i-parcel Logistic company
Expeditors Logistic company
LaserShip Logistic company
Estes Express American Logistics Company
4PX Express Chinese logistics company