PostNord Sweden

Mail Tracking Postnord Sweden

PostNord Sweden - Official site: http://www.postnord.se/ Suecia Suecia
Reviews - "PostNord Sweden"

Статусы отслеживания посылок PostNord Sweden:

Наименование статуса Возможный перевод
Försändelsen har ankommit mottagarlandet Försändelsen har ankommit mottagarlandet
Försändelsen har klarerats och släppts av tullen Försändelsen har klarerats och släppts av tullen
Misslyckat leveransförsök Misslyckat leveransförsök
PostNord har fått elektronisk information om din leverans som nu är hos avsändaren eller på väg till PostNords terminal. Spårningsinformationen uppdateras när leveransen har ankommit terminal PostNord получает электронную информацию о доставке, которая сейчас является частью отправителя, или на пути к терминалу postnord по. Отслеживание информация обновляется, когда доставка приехала терминал
Transport av försändelsen har påbörjats i avsändarlandet Transport av försändelsen har påbörjats i avsändarlandet
Försändelsen har levererats Груз был доставлен
Försändelsen har levererats till ett serviceställe Груз был доставлен в сервисный центр
Försändelsen har lämnats in efter sista inlämningstid Груз был передан для окончательного представления
Försändelsen är på väg Груз находится на пути
Försändelsen har lämnat avsändarlandet Груз покинул страну происхождения
Försändelsen har ankommit distributionsterminal Груз прибыл терминал распределения
Försändelsen tullklareras av oss Груз растаможен нами
Transport av försändelsen har påbörjats Перевозка груза началась
Försändelsen har lämnats av avsändaren Пересылка была предоставлена ​​отправителем
Mottagaren har aviserats per brev Приемник был объявлен в письме
Försändelsen returneras Элементы возвращаются

Comments about "PostNord Sweden"